Vang Chuyen nghiep Mau chuyen tiep Phat trien ung dung Bieu ngu kho ngang scaled

Tổng Quan khóa học

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Bộ phận Tài Chính, Kinh Tế, Kế Toán, Thu Mua, Kỹ Thuật, Nhân Sự.
 • Đội Quản Lý Dự Án, Đội Quản Lý Thầu.
 • Số lượng học viên mỗi lớp: 20- 30 học viên

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng thời lượng khóa học: 02 ngày

Thời gian đào tạo: Ngày 14/07/2022 và 15/07/2022

 • Buổi sáng từ : 8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ : 13:30 đến 16:30

Tổng quan

 • Quản lý tài chính cho việc phát triển các dự án không chỉ là một chức năng quản trị và kiểm soát. Quản lý tài chính hợp lý là điều kiện tiên quyết quan trọng để thực hiện thành công dự án. Công tác quản lý và cung cấp dữ liệu tài chính kịp thời và chính xác là không thể thiếu để ra quyết định hiệu quả cũng như để thực hiện hành động khắc phục của ban quản lý dự án nhằm nâng cao triển vọng hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách dự án đã hoạch định và phạm vi phân phối. Quản lý tài chính dự án hợp lý cung cấp thông tin thiết yếu cần thiết cho những người quản lý, thực hiện và giám sát dự án, vì nó cung cấp các kiểm soát nội bộ và khả năng nhanh chóng xác định các sự cố và sai lệch bất thường. Bằng cách có được các năng lực cần thiết để thiết lập các thành phần khác nhau của hệ thống quản lý tài chính dự án tích hợp với các mô-đun / thủ tục tương ứng để lập kế hoạch và ngân sách, kế toán, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, mua sắm và giải ngân.
 • Khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan về vai trò và trách nhiệm của nhóm tài chính dự án trong suốt các giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện dự án khác nhau. Nó khám phá cách người học dự đoán và ngăn ngừa các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời trang bị một loạt các kỹ thuật hữu ích, các công cụ cần thiết để xem xét, sửa đổi và cập nhật các mô hình tài chính, dự đoán kết quả sửa đổi và báo cáo cho ban giám đốc.

Mục tiêu

Sau khi khóa học kết thúc, học viên có thể:

 • Quản lý rủi ro liên quan đến dự án
 • Quản lý vốn lưu động
 • Quản lý và lập ngân sách dòng tiền

Hình thức đào tạo

Hình thức: Đào tạo tập trung tại chỗ (offline) – tại Công ty TNHH Tư vấn Du học và Dịch vụ Đào tạo ANT

 • Trong khóa đào tạo: Học viên được truyền tải kiến thức và thực tiễn thông qua lý thuyết, các case study/ví dụ chung, công cụ và template, bài tập thảo luận (bài tập nhóm, bài tập cá nhân) dựa trên các vấn đề của khách hàng.
 • Sau khóa đào tạo: Học viên được nhận chứng nhân hoàn thành khóa học nếu đủ các điều kiện theo yêu cầu (về chuyên cần, điểm kiểm tra…) cũng như tiến hành áp dụng vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.

Học phí:

✨ Tổng học phí: 4.300.000 vnd / học viên

Nội dung khóa học

1.Tổng quan về quản lý dự án:

 • Quản lý các đối tượng tham gia vào dự án (stakeholder/ team management)
 • Kế hoạch nguồn lực và chi phí
 • Theo dõi tiến độ.

2. Quản lý Rủi ro của Dự án:

 • Xác định rủi ro (tiến độ, chi phí, dòng tiền)
 • Đánh giá và xếp loại rủi ro (mức độ nghiêm trọng, xác suất xảy ra và khả năng kiểm soát)
 • Xây dựng phương án, tiêu chuẩn và kế hoạch (giảm thiểu, tránh hoặc chuyển rủi ro).

3. Quản lý Vốn lưu động (VLĐ) của dự án:

– Đo lường VLĐ qua các chỉ số:

 • Chỉ số thanh khoản
 • Số ngày tồn kho, phải thu và phải trả
 • Tham khảo chỉ số của đối thủ cạnh tranh và trung bình ngành.

– Quản lý Hàng Tồn Kho

 • Điểm đặt hàng lại
 • Lượng đặt hàng tối ưu
 • Just In Time

Quản lý Khoản Phải Thu

 • Lợi ích và chi phí của chính sách công nợ
 • Factoring & Invoice Discounting

Quản lý Khoản Phải Trả

 • Khái niệm chi phí vốn
 • Lợi ích và chi phí của chính sách công nợ.

Thực hành (Case study): Sử dụng số liệu của các đối thủ trong ngành

4. Quản lý Dòng Tiền

 • Mô hình Baumol
 • Mô hình Miller-Orr
 • Lập ngân sách dòng tiền/ Dự báo tiền mặt
 • Xác định cơ cấu vốn; Khái niệm chi phí vốn
 • Đòn bẩy tài chính; Lá chắn thuế.

Thực hành (Case study): sử dụng số liệu của các đối thủ trong ngành.

Thực hành: Học viên chia nhóm, áp dụng các bước vào dự án đang tiến hành ở công ty.

 

👉 Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Du học và Dịch vụ Đào tạo ANT

102A Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Hotline: 0917 811 955 – 0911 033 155

Leave A Comment

Related Posts