1 8 e1641974929693

Hiểu biết chi tiết về các báo cáo tài chính là rất quan trọng để đánh giá rủi ro tài chính và sự thay đổi nhanh chóng trong các chuẩn mực báo cáo tài chính khiến điều này tiếp tục trở thành một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp.

1 7

Khóa đào tạo này sẽ cập nhật và phát triển các kỹ năng phân tích thông tin tài chính, hoạt động kinh doanh của nhóm tài chính và những rủi ro chính phải đối mặt trong môi trường kinh doanh toàn cầu không chắc chắn về kinh tế và vật chất ngày nay. Nó sẽ hướng dẫn họ thực hiện các bước chính là phân tích báo cáo tài chính, đánh giá các khoản đầu tư mới và đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong suốt khóa học này, những người tham gia sẽ có thể liên hệ việc học của họ với các vấn đề và vấn đề trong thế giới thực và phát triển khả năng tạo ra tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận, cũng như xác định các khu vực có vấn đề để hành động khắc phục và sẽ có cơ hội để có được các kỹ năng tài chính và kiến thức kỹ thuật sẽ cho phép họ quản lý hiệu quả hơn.

11 122

Mục tiêu học tập:

Khóa đào tạo sẽ cung cấp các kiến ​​thức và phương pháp để hiểu, phân tích và diễn giải các báo cáo tài chính của công ty dầu khí thành những thông tin cơ bản hữu ích. Sau khóa đào tạo, bộ phận kế toán có thể cung cấp những thông tin tài chính cần thiết làm cơ sở cho nhà quản lý ra quyết định tài chính.

Kết quả nhận được sau khóa học:

Trải qua 2 ngày học (22/12 – 23/12), các chuyên viên bộ phận Kế toán – Tài chính của NSRP có được kết quả:

• Hiểu các chỉ số trên báo cáo tài chính theo cả IFRS và VAS và trong các công ty dầu khí.

• Hiểu tất cả các chỉ tiêu đã phân tích trên báo cáo tài chính theo IFRS và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu này, đặc biệt là các chỉ tiêu chính sử dụng trong ngành dầu khí.

• Hiểu các phương pháp phân tích;

• Sử dụng các tỷ số tài chính để phân tích tình hình tài chính của các công ty, đặc biệt là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và các công ty dầu khí.

• Nắm được nội dung cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp tại các công ty dầu khí.

• Dự đoán rủi ro tài chính trong đối với các đơn vị sản xuất và trong các công ty dầu khí.

4 53 4

33 44

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn CÔNG TY TNHH LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN (NSRP) đã luôn tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tư vấn, đào tạo và huấn luyện của ANT Education!

Sự hài lòng của Quý Khách hàng là niềm vinh hạnh của chúng tôi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment

Related Posts