bia e1667443177937

CNG VN – Đơn vị đi đầu trong nâng cao năng lực đội ngũ và phát triển nguồn nhân lực

Hội thảo “Lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc” vừa được tổ chức Hôm qua, ngày 02/11/2022 dành cho các cán bộ quản lý, trưởng phó phòng – họ đều là những người “sếp”, những người “lãnh đạo” tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam. Buổi hội thảo với sự dẫn dắt và chia sẻ của Tiến sĩ Thiên Sanh Đại đã diễn ra thật thành công.

Trí tuệ cảm xúc là khả năng hiểu và làm chủ cảm xúc của chính bạn cũng như những người xung quanh. Người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rõ bản thân họ đang cảm thấy gì, cảm xúc của họ có ý nghĩa gì, và những cảm xúc đó tác động đến người khác như thế nào.

Tố chất lãnh đạo không phải tự nhiên mà có, nó là cộng hưởng giữa IQ (Trí tuệ) và EQ (Cảm xúc), việc rèn luyện và có tầm nhìn khám phá bản thân sao cho dung hòa được cả hai yếu tố trên là điều rất cần thiết của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai.

1

“Trò chơi khởi động” trước khi bắt đầu Chuyên đề

4 5

5 thành tố của trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo:

  • Tự nhận thức
  • Tự điều chỉnh
  • Động lực
  • Đồng cảm
  • Kỹ năng xã hội

🔺 Việc quản lý con người thông qua cảm xúc và trí tuệ không phải là việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo có sự cộng hưởng của Trí Tuệ và Cảm Xúc thì mọi khúc mắc, xung đột trong quá trình làm việc cùng nhau sẽ không khó giải quyết.

6 8

Để trở nên đồng cảm và thúc đẩy tương tác tại nơi làm việc, các nhà lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc cần cố gắng hướng đến hoàn thiện 4 phẩm chất sau:

  • Cố gắng nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác
  • Tránh không phán xét
  • Trao đổi để hiểu được cảm xúc của người xung quanh
  • Thể hiện sự hiểu biết của bạn về cảm xúc của người đối diện

🌺 Cuối buổi Hội thảo, ANT và Chuyên gia Thiên Sanh Đại cũng có những phần quà nhỏ gửi tặng sự nỗ lực và nhiệt tình của các nhóm trong quá trình tham gia.

Rất cảm ơn Ban Lãnh đạo CNG VN đã ủy quyền ANT Education thực hiện chương trình này!

16 17 18 19

Leave A Comment

Related Posts