Post QC 2

💖Lan tỏa YÊU THƯƠNG 💖

🙏🙏 Chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của Quý Mạnh Thường Quân là Quý Doanh nghiệp, Học viên, cựu học viên MBA UBIS, Thụy sĩ:

1. Mrs. Ngọc Diệp

2. Mrs. Thanh Trang

3. Mrs. Lê Hiền

4. Mrs. Hồng Nhung (Vườn chay)

5. Mr. Văn Giang (Tổ yến Bưng riềng)

6. Mr. Phúc Long (Đại lý The Koi)

7. Mr. Hoàng Anh (Cty Đại Phát)

8. Tập thể ANT Education

đã đáp lại lời kêu gọi của ANT Education, Cha Phạm Thanh Vũ (Bàu lâm, XM) và Quý Cha các Giáo xứ tại BRVT hỗ trợ 200 phần quà, nhiều tấn thực phẩm và gạo kịp thời trao đến các hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu xa bất kể tôn giáo. 🤝🤝

1 1 2 2 3 4 5 1 6 7 8

Leave A Comment

Related Posts