• Thời gian học: 12-14 tháng (đối với tất cả các chuyên ngành).
  • Lịch hỗ trợ chuyên đề và lịch hội thảo khoa học tập trung, được thiết kế song song phù hợp với qui trình học của học viên với SPIGL – IIBN.
  • Thông tin tham khảo.

MBA – Chuyên Ngành Quản Trị Chiến Lược

Courses ECTS
I Core Courses (30 ECTS)
1.1 Corporate Finance 6
1.2 Managerial Accounting 3
1.3 Performance Management 3
1.4 International Management 6
1.5 International Marketing 6
1.6 Cross-cultural Communications I 3
1.6 Cross-cultural Communications II: Protocol Support of International Activity 3
Total:
II Optional Specialized Courses (20 ECTS) 30
1.7 Advanced Research 3
1.8 Project Management 3
1.9 Human Resource Management 4
1.10 Corporate Social Responsibility 4
1.11 Strategic Management 6
Total: 20
III Research Thesis 10

MPA – Thạc sĩ Quản lý Hành Chính Công

Courses ECTS
I Core Courses (30 ECTS)
1.1 Finance and Leadership for Public SectorOrganizations 6
1.2 Managerial Accounting for Public SectorOrganizations 3
1.3 Performance Management for Public Sector Organizations 3
1.4 Strategic Management for Public Sector Organizations 6
1.5 Project Management for Public Sector Organizations 6
1.6 Cross-cultural Communications I for Public SectorOrganizations 3
1.7 Cross-cultural Communications II: Protocol Support of International Activity 3
Total: 30
II Optional Specialized Courses (20 ECTS)
1.8 Organizational Culture for Public SectorOrganizations 3
1.9 Corporate Social Responsibility for Public SectorOrganizations 3
1.10 Advanced Research 3
1.11 Principles and Theories of Management 3
1.12 Human Resource Management for Public Sector Organizations 3
1.13 Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2
Total: 20
III Research Thesis 10
Total: 60

HỌC PHÍ

  • Học phí đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam: 6,500 USD. (Học phí trên bao gồm tài liệu học tập và quyền truy cập hệ thống tra cứu điện tử; chưa bao gồm lệ phí trong hợp đồng tư vấn và luân chuyển hồ sơ, phí tốt nghiệp).
  • Phương pháp thanh toán: 03 đợt.

LỢI ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC

  • Bằng cấp giá trị do Học viện có uy tín tại Liên Bang Nga cấp.
  • Bằng cấp có giá trị tương đương tại Việt Nam theo hiệp định song phương Nga – Việt.
  • Áp dụng công nghệ đào tạo IIBN – SPIGL campus Hệ thống hỗ trợ học tập được thiết kế phù hợp dành cho sinh viên Châu Á.

Đăng Ký

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Tin nhắn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để giải quyết