tai cau truc

Tái cấu trúc để thành công

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc.
 • Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp và những người không chuyên về tài chính kế toán.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
Tổng quan Mục tiêu
Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đề ra bằng cách:

Tái cấu trúc tài chính để duy trì hoạt động của doanh nghiệp: Điều này đặc biệt đúng khi doanh số kinh doanh suy giảm và công ty không còn tạo ra lợi nhuận kỳ vọng và doanh nghiệp cần thực hiện tái cấu trúc tài chính để thay đổi tình trạng này.

Tái cấu trúc nhân sự để cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận: Bao gồm việc phân tích, đánh giá các chi phí liên quan đến từng nhân viên trong từng nhiệm vụ và hiệu quả trong mọi hoạt động của doanh nghiệp và tìm cách cắt giảm chi phí lao động phù hợp.

Tái cấu trúc để vượt qua khó khăn: Việc cắt giảm chi phí có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức như gộp nhóm các phòng ban lại, cắt giảm nhân sự, rút gọn quy mô sản xuất…

Khóa học “Tái cấu trúc để thành công” nhằm cắt giảm, hạn chế hoặc khắc phục:

 • Nhân viên làm việc không hiệu quả.
 • Đội ngũ làm việc chồng chéo, thiếu trách nhiệm.
 • Chi phí hệ thống tăng cao.
 • Nhân sự chỗ thừa, chỗ thiếu.
 • Năng lực đội ngũ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
 • Các phòng ban làm việc không đúng chức năng.
 • Cơ cấu tổ chức nặng nề không phát huy hiệu quả.
Sau khi tham gia khóa đào tạo, người học sẽ nắm bắt và nâng cao được kiến thức:

 • Thay đổi tư duy từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Xác định lại chiến lược công ty và chiến lược từng chức năng (Tài chính, sản xuất, Sales,
  Marketing..v.v.)
 • Cải cách công tác quản lý, xây dựng cơ cấu tổ chức chuẩn và phù hợp.
 • Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm từng phòng ban đến nhân viên.
 • Bố trí lại nhân sự, đưa ra các phương thức quản trị, báo cáo và đánh giá công việc đem lại
  hiệu quả.
 • Tái cấu trúc lại nhằm hợp lý hoá các công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả.
 • Xây dựng hệ tư tưởng: Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chính sách, quy định, quy trình công việc.

NỘI DUNG

I. Vai Trò & Tầm Quan Trọng Của Sự Thay Đổi & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

1. Vai trò & Tầm quan trọng của sự thay đổi & tái cấu trúc trong doanh nghiệp

 • Phân tích nguyên nhân thất bại của các doanh nghiệp lớn tại Việt nam và thế giới.
 • Các giai đoạn phát triển của 1 doanh nghiệp.
 • Tại sao cần thay đổi & tái cấu trúc doanh nghiệp?

2. Các kiến thức nền tảng để thay đổi & tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Khái niệm & Phân loại các sự thay đổi trong doanh nghiệp.
 • Đặc điểm & Tính chất của từng sự thay đổi.
 • Xác định ưu & nhược điểm, từ đó xác định cách thay đổi phù hợp với từng doanh nghiệp.

II. Quản Trị Sự Thay Đổi & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

1. Xây dựng chiến lược thay đổi & tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Đánh giá, phân tích nguồn lực doanh nghiệp
 • Xác định mục tiêu thay đổi
 • Xác định phương pháp thay đổi & tái cấu trúc doanh nghiệp.

2. Tổ chức & Triển khai hoạt động thay đổi & tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Xác định vấn đề & nhân sự để tái cấu trúc.
 • Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Các bước triển khai hoạt động thay đổi & tái cấu trúc.
 • Các chỉ số/ công cụ để đánh giá hoạt động.

3. Đo lường, kiểm soát & đánh giá hiệu quả tái cấu trúc

III. Hỏi Đáp, Tư Vấn Thắc Mắc Cho Doanh Nghiệp

Đăng Ký

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Tin nhắn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để giải quyết