quan tri doanh nghiep 4 0

Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Ban Lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp
 • Giám đốc/ Phó Giám đốc
 • Trưởng phó phòng ban, chuyên viên các bộ phận kế hoạch, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
Tổng quan Mục tiêu
 • Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0 là việc nhìn nhận về xu hướng thay đổi, tiếp cận công nghệ phù hợp nhằm áp dụng vào việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.
 • Kỹ năng tiếp cận, đánh giá và áp dụng công nghệ trong Quản trị kinh doanh giúp cho người học dễ dàng tiếp cận và hiểu sâu về tất cả các lĩnh vực cần thiết trong một tổ chức như: Quản lý Tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, quản trị dựu án, quản trị hành chính công và ngay cả quản trị chăm sóc sức khỏe.
Mục tiêu đào tạo:

Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết về kiến thức quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0, cũng như khả năng áp dụng công nghệ trong công tác quản lý, quản trị nhằm giúp cho người học hiểu biết rộng rãi và có khả năng đáp ứng công việc của mình.

Kiến thức trong chương trình là kiến thức chắt lọc và tinh túy nhất về quản trị kinh doanh cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản, cốt lõi nhất về quản trị cũng như những tư duy mới trong thời đại 4.0 mà một nhà quản trị cần cập nhật một cách có hệ thống để có thể trụ vững trong môi trường kinh doanh năng động và cạnh tranh cao hiện nay – bởi thành công có nghĩa là không ngừng đổi mới và phát triển.

Khoá học nhằm trang bị cho Ban lãnh đạo/ quản lý cũng như cán bộ nguồn những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nguồn có kiến thức toàn diện về quản trị kinh doanh và những kỹ năng cần thiết của một người lãnh đạo.
 • Cải thiện kết quả kinh doanh và hiệu suất quản lý thông qua việc vận dụng những kiến thức học viên đã lĩnh hội được trong chương trình.
 • Thêm một cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ quản lý, phát hiện ra những cán bộ có tiềm năng lãnh đạo để bổ nhiệm vào các vị trí quản lý của doanh nghiệp.
 • Đúc kết và nhân rộng những tình huống thành công và thất bại của doanh nghiệp trong toàn hệ thống.
 • Thống nhất một cách tư duy về quản trị trong toàn hệ thống.

NỘI DUNG

Tổng quan về quản trị học
 • Khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức.
 • Bốn chức năng cơ bản của quản trị
 • Mô tả vai trò của nhà quản trị
 • Phương pháp xác định và xây dựng các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị.
 • Tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi.
Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế
 • Kiến thức, kỹ năng và tư duy dẫn dắt trong đàm phán, thương thảo hợp đồng.
 • Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệp soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế.
 • Rủi ro pháp lý và các lợi thế trong đàm phán và thực hiện hợp đồng.
Kỹ năng mềm trong quản trị kinh doanh hiện đại
 • Khái quát về kỹ năng mềm cơ bản trong kinh doanh.
 • Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm.
 • Kỹ năng tổ chức và tư duy sáng tạo trong quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng cập nhật, đánh giá và chọn lựa công nghệ, hệ thống hỗ trợ trong quản trị.
Quản trị marketing theo xu hướng mới
 • Kiến thức, kinh nghiệm về quản trị marketing.
 • Khả năng áp dụng marketing phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
 • Marketing Số & Kinh Doanh Điện Tử (D-Marketing & E-Business)
Quản trị nguồn nhân lực
 • Tổng quan về khoa học và nghệ thuật trong tuyển dụng, quản lý, đánh giá và đãi ngộ (lương thưởng) đối với người lao động.
 • Rủi ro trong tuyển dụng và sa thải.
 • Kỹ năng thương thảo, xử lý và giải quyết bất đồng với người lao động.
 • Kỹ năng cập nhật, chọn lựa công nghệ, hệ thống quản lý nhân sự tối ưu.
Quản lý Tài chính doanh nghiệp
 • Tổng quan về vai trò của tài chính doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
 • Kiến thức quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Kiến thức về quản lý vốn kinh doanh và nguồn tài trợ của doanh nghiệp.
 • Kế hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng ra Quyết Định Dựa Trên Hệ Thống Thông Tin Tài Chính.
Quản trị kinh doanh hiện đại
 • Cập nhật kiến thức và kinh nghiệm về quản trị kinh doanh hiện đại.
 • Quản trị mục tiêu.
 • Quản trị theo quá trình.
 • Nghi thức và nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh.
 • Chiến lược thương thuyết và ra quyết định cạnh tranh cho nhà lãnh đạo.

Đăng Ký

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Tin nhắn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để giải quyết