QL duan

Quản Lý Dự Án

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

 • Giới thiệu và tổng quan về kiến thức của cơ quan quản lý dự án (ví dụ: quy tắc đạo đức, tầm quan trọng của quản lý dự án, EEF, OPA, vai trò của người quản lý dự án, v.v.)
 • Quản lý tích hợp dự án
 • Phạm vi dự án và quản lý thay đổi
 • Phát triển và quản lý lịch trình dự án
 • Đo lường tiến độ dự án
 • Quản lý chi phí dự án
 • Quản lý chất lượng dự án
 • Quản lý tài nguyên dự án
 • Truyền thông dự án & Quản lý các bên liên quan
 • Quản lý giao diện dự án
 • Quản lý rủi ro dự án
 • Hợp đồng Dự án & Quản lý Mua bán
 • Giới thiệu bài thi PMP và kiến thức cơ bản

MỤC TIÊU

Các mục tiêu của kế hoạch đào tạo là:

 • Được cập nhật kiến ​​thức liên quan đến quản lý dự án dựa trên các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, đồng thời phát triển khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề
 • Tiếp cận các quy trình và bí quyết quản lý dự án để nâng cao hiệu quả và cải thiện các vấn đề tồn tại của các quy trình nghiệp vụ.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát việc thực hiện và xử lý các tình huống một cách chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn / thông lệ quốc tế.
 • Trang bị khả năng xác định và quản lý / giảm thiểu rủi ro (ví dụ: phản ứng để chủ động phòng ngừa rủi ro).
 • Khả năng phân biệt giữa các vấn đề và rủi ro.
 • Khả năng lập kế hoạch và thực hiện các dự án theo cách có cấu trúc, tuân thủ các quy trình dự án có cấu trúc của PMP
 • Được trang bị kiến thức cốt lõi về quản lý dự án cho kỳ thi chứng chỉ PMP.
 • Hiểu cách tiếp cận của PMI để quản lý dự án và quen thuộc với các thuật ngữ và khái niệm PMI.
 • Thực sự hiểu về quy trình quản lý dự án và những giá trị mà nó mang lại cho các chức năng hàng ngày của dự án.

Đăng Ký

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Tin nhắn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để giải quyết