chinh sach

Chính sách thuế & Các rủi ro trong thanh, kiểm tra thuế; Giải pháp phòng ngừa và khắc phục sai sót có liên quan đến công tác lập báo cáo tài chính

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Ban lãnh đạo Công ty.
 • Phòng (bộ phận) Kế toán – Tài Chính – Thuế của công ty.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
Tổng quan Mục tiêu
Khoá học sẽ cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về thuế, cơ sở pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và nhận dạng, ngăn ngừa rủi ro về thuế qua việc phân tích báo cáo tài chính, các chỉ tiêu tài chính. Từ đó, có biện pháp khắc phục, hạn chế và ngăn ngừa rủi ro. Khoá học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Hệ thống lại chính sách thuế hiện hành.
 • Hệ thống lại cơ sở pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính thuế.
 • Quy trình cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
 • Kỷ năng nhận diện các rủi ro của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính.
 • Các biện pháp khắc phục rủi ro khi phát hiện.

NỘI DUNG

1. Buổi sáng

Giới thiệu chính sách thuế hiện hành

 • Giới thiệu về chính cơ sở pháp lý về thuế GTGT – Các điểm cần lưu ý về thuế GTGT.
 • Giới thiệu về chính cơ sở pháp lý về thuế TNDN – Các điểm cần lưu ý về thuế TNDN.
 • Giới thiệu về chính cơ sở pháp lý về thuế TNCN – Các điểm cần lưu ý về thuế TNCN
 • Và một số chính sách thuế khác.

Hệ thống lại có sở pháp lý về xử phạt.

 • Giới thiệu về cơ sở pháp lý về xử phạt: Luật xử lý vi phạm và các văn bản hướng dẫn thi hành…
 • Một số điểm lưu ý

Giới thiệu quy trình thanh tra, kiểm tra thuế

 • Giới thiệu tổng quan về quy trình, thanh tra kiểm tra
 • Một số lưu ý về việc xác định tiêu chí rủi ro và việc nhận dạng rủi ro khi phân tích hồ sơ khai thuế (Tờ khai, báo cáo Tài chính….) tại cơ quan thuế.
2. Buổi chiều

Kỹ năng và phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại cơ quan thuế.

 • Các phương pháp cơ quan thuế sử dụng để phân tích rủi ro của doanh nghiệp: Phương pháp so sánh, phương pháp tỷ trọng….
 • Xác định rủi ro qua các chỉ số tài chính…..

Nhận diện một số rủi ro về kế toán.

 • các trường hợp và các tài khoản thường được rà soát kỹ khi thanh tra, kiểm tra….
3. Buổi sáng

Nhận diện rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Nhận diện các rủi ro về doanh thu khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.
 • Nhận diện các rủi ro về chi phí khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.

Các giải pháp khắc phục

4. Buổi chiều

Nhận diện rủi ro về thuế giá trị gia tăng và các thuế khác.

 • Nhận diện các rủi ro về doanh thu tính thuế GTGT.
 • Nhận diện các rủi ro về thuế thu nhập cá nhân.

Biên pháp khắc phục.

Trao đổi các vấn đề vướng mắc.

Đăng Ký

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Tin nhắn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn
Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để giải quyết