236882293 3095083514056940 5468163026608416506 n

Tại UBIS: Học không chỉ từ chuyên gia mà còn học từ kinh nghiệm thực tế của học viên khác.

Điều làm nên sự đặc biệt của #MBA_UBIS là các lớp chuyên đề dựa trên các môn học của UBIS.

🔺Tại đây các học viên sẽ dùng kiến thức được học từ UBIS, để đưa ra các phát biểu, tranh luận và nghe góp ý từ chuyên gia Viện IBM.

🌐 Đặc biệt chia sẽ từ những học viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Mang đến sự dể dàng chuyển đổi kiến thức từ UBIS để phù hợp nhất với môi trường Việt Nam.

═══════════════════

ANT EDUCATION – UBIS Partner tại Việt Nam

TUYỂN SINH TOÀN QUỐC

☎️Hotline : 𝟎𝟐𝟓𝟒.𝟔𝟐𝟗.𝟓𝟔𝟕𝟖 hoặc 𝟎𝟗𝟏𝟏.𝟎𝟑𝟑.𝟏𝟓𝟓

🌍www.ant-training.com

Leave A Comment

Related Posts